Aktuální pozice:

Úvod > Pokyny pro autory


Pokyny pro autory

Příspěvky autorů budou recenzovány. Recenze bude provedena na základě hodnocení úplného znění článku (full paper). Doporučený rozsah příspěvku je 6 stran, u konference Mladá věda 4 až 5 stran. Sborník bude vydán na CD. Vložení článku provedete po registraci. Po vyrozumění o přijetí článku bude nezbytné potvrzení Vaší účasti na konferenci.

Všechny přijaté příspěvky budou opublikovány v rámci sborníku konference. Vybrané příspěvky budou také prezentovány v rámci konference.

Šablona příspěvku

šablona CZ

Šablona příspěvku konference Mladá věda

šablona CZ

Grafika: Žaneta Drgová
Hello