Aktuální pozice:

Úvod > Konferenční poplatek


Konferenční poplatek

Vstupné:        

1500,- Kč                    registrovaní účastníci (základní cena)           15. 11. 2017

500,- Kč                      studenti (snížená cena)                                15. 11. 2017

2500,- Kč                    účastníci obou dní                                        15. – 16. 11. 2017

1300,- Kč                    Mladá věda                                                    15. 11. 2017

 

Registraci proveďte elektronicky na webových stránkách konference. Na základě zadaných registračních údajů bude vystavena a zaslána faktura. 

V základní ceně a v poplatku za Mladou vědu je zahrnut konferenční poplatek, sborník na CD, občerstvení, oběd a doprovodný program. Ve snížené ceně je pouze konferenční poplatek.  

V případě neúčasti se poplatek nevrací. Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník.

Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.

Poznámka: Konferenční poplatek není možné platit hotově na místě, pouze bezhotovostně na základě vystavené faktury.


Grafika: Žaneta Drgová
Hello