Aktuální pozice:

Úvod > Konference Mladá věda


Konference Mladá věda

Konference Mladá věda

 

V rámci konference Bezpečnostní technologie, systémy a management bude paralelně probíhat konference Mladá věda.

 

Cílem konference je prezentovat dosažené výsledky vědecko-výzkumné činnosti domácích i zahraničních mladých vědeckých pracovníků a doktorandů a identifikovat nové oblasti vědeckého zkoumání a spolupráce v návaznosti na požadavky společnosti.

 Doporučená struktura příspěvku:

 • Představení a popis řešené problematiky s odůvodněním, proč je důležité danou problematiku řešit.

 • Představení a popis vybraných metod s odůvodněním, proč jsou zvoleny právě tyto metody a postupy.

 • Vlastní zpracování vybrané části problematiky.

 • Představení předpokládaných výsledků, zdůraznění vlastního přínosu.

 

Termín 15. listopadu 2017

 

Témata konference:

 • Ochrana osob a majetku

 • Kybernetická bezpečnost

 • Krizový management

 • Ochrana specifických objektů

 • Kritická infrastruktura

 • Měkké cíle

 • Management rizik

 • Pokročilé bezpečnostní technologie

 • Forenzní a analytické metody

 • Požární bezpečnost

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Grafika: Žaneta Drgová
Hello