Aktuální pozice:

Úvod > Cíle setkání


Cíle setkání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství v odborné spolupráci s Technologickou platformou „Energetická bezpečnost ČR“, pořádá konferenci Bezpečnostní technologie, systémy a management se zaměřením na Ochranu prvků kritické infrastruktury a měkkých cílů. Cílem je prezentovat výsledky vědy, výzkumu a vývoje. Konference je rozdělena na dva dny, kdy první den je přístupný veřejnosti a druhý den je uzavřen pro účastníky projektů v rámci BV MVČR. Veřejná část se bude zabývat oblastí měkkých cílů a ochranou kritické infrastruktury. Tento ročník konference se zaměří na aktualizované informace a nabídne návrhy konkrétních řešení pro vybrané objekty. Sekce ochrany kritické infrastruktury bude prezentovat aktuální stav a nové přístupy v dané oblasti. Druhý den je uzavřený pouze pro řešitele, zvané experty a spoluřešitele projektů, kde bude poskytnut prostor pro odbornou diskuzi a možnost vyměnit si zkušenosti, názory a poznatky napříč jednotlivými projekty.

Konference je postavena na zvaných přednáškách odborníků z praxe, prostor bude dán i vybraným příspěvkům, které budou poslány. Všechny příspěvky budou opublikovány v rámci sborníku konference.

Zájmová skupina

 • Odborníci z praxe

 • Zřizovatelé zájmových objektů

 • Studenti

Témata:

 • Měkké cíle

  • Definice – aktuální znění

  • Rozbor útoků v posledních letech

  • Vývoj v posledních letech z pohledu státního a soukromého sektoru

  • Možnosti zabezpečení z pohledu státního a soukromého sektoru

 • Kritická infrastruktura a zvyšování její odolnosti

  • Současný právní rámec kritické infrastruktury

  • Zranitelnost kritické infrastruktury

  • Současné trendy ochrany kritické infrastruktury

  • Zvyšování odolnosti kritické infrastruktury


Konference je organizovaná v spolupráci s Technologickou platformou „Energetická bezpečnost ČR“ v rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/15_037/0006124: Ochrana kritické infrastruktury, spolufinancovaného Evropskou unií

Technologická platforma si nebude nárokovat případné výnosy konference.


Grafika: Žaneta Drgová
Hello